Гаранционни условия и връщане на стоки
Гаранция и гаранционни условия
Гаранциите се отнасят за дефекти възникнали в процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период, произтичащ от търговската гаранция.
Гаранционният срок на стоките е упоменат за всеки продукт по отделно. Срокът на гаранцията тече от датата на закупуване на стоката от КЛИЕНТА. Подписването на гаранционната карта означава приемане на гаранционните условия. За стока, доставена по куриер гаранционните условия се считат за приети, ако няма възражения, направени в еднодневен срок.
Гаранционната карта се запазва от Купувача до изтичане на гаранционния срок. Всяка рекламация се придружава с копие на гаранционната карта и касова бележка или фактура съгласно чл.125, ал.4 от ЗЗП. 
Отстраняването на повреди по гаранционни продукти се извършва само в оторизиран от вносителя сервиз.
Гаранцията на устройствата не се отнася до софтуер, инсталиране на драйвери и настройки. Право и задължение на клиента е да направи копие на необходимите му данни и инсталирани програми. При ремонт на стоката сервизът не носи отговорност за унищожена информация.
Гаранциите се признават само в офис на АРБИКАС ООД - собственик на сайта eZona.net. При възникване на разходи за транспортиране на продуктите от и до офисите на АРБИКАС, последните са за сметка на Клиента.

Гаранцията отпада в следните случаи
- Неправилна експлоатация, неправилно съхранение, неизправности в електрическата мрежа, токови удари, поливане с течности, удар или изпускане, преправяне или използване на устройството не по предназначение.
- Неправилно транспортиране.
- Опит за ремонтиране от неоторизирани лица. 
- Неправилна подготовка за работа или поддръжка. 
- Неспазване указанията в съпровождащата документация.
- Повреди причинени от непреодолими сили, природни бедствия и стихии, аварии.
- Повреди причинени от други средства и уреди. съвместно ползвани с рекламираното устройство, включително и некачествени консумативи.
- Неоторизирани корекции върху Гаранционната карта.
- Липса на платежен документ или гаранционна карта.
- Липса, заличаване или увреждане на идентификационен номер на апарата - сериен номер, IMEI номер, дата код.
- Гаранция на UPS устройства може да бъде отказана, ако не се използват по предназначение, а именно: включване на помпи, заваръчна техника, индустриални машини и всякакви други устройства с висока стартова консумация ! 

Гаранцията на устройствата изключва консумативите. Консумативите, включени в окомплектовката на устройството не се обслужват гаранционнно. Гаранцията не включва и консумативи, части и елементи с ограничен срок на експлоатация или годност, които при работата на изделието е необходимо да се сменят периодично. Тези компоненти се заменят според действащите цени на сервиза.

Окомплектовката и бройката на стоката се проверява при получаване. Рекламации след това не се приемат. 
Ако през гаранционния период хардуерният продукт прояви дефект, ДОСТАВЧИКЪТ поема гаранцията да отремонтира или замени техниката в срок от 30 дни , но не по-малко от 72 часа от приемането на техниката за ремонт. Продуктът се заменя с нов при невъзможност за ремонт. При замяна на дефектирал продукт с нов не се издава нова гаранционна карта, а се запазва гаранционния срок на заменения продукт, като се удължава със срока в който продукта е бил в сервиза. 

Възможни варианти на гаранционен ремонт:
- Изделието се отремонтира в посочения срок.
- Ако се установи че рекламираното устройство работи нормално, то клиентът дължи такса в зависимост от цените за услуги на съответния тип и клас техника в сервиза.
- Ако изделието не може да бъде отремонтирано, но все още е в производство се подменя с ново.
- Ако изделието не може да бъде отремонтирано и вече не се произвежда, то продуктът се заменя с нов модел със сходни параметри или се издава кредитно известие по споразумение.

При възникване на гаранционен проблем в гаранционния срок на стоката, моля свържете се с офис на eZona.net, за съдействие и при нужда ще бъдете насочени към най­-близкия оторизиран от вносителя сервиз.  

Право на рекламация
Независимо от търговската гаранция има и законова гаранция, произтичаща от Закона за защита на потребителите. Законовата гаранция дава право на всеки краен потребител да направи рекламация, когато е налице несъответствие на стоката с договореното, независимо дали това несъответствие е открито при първоначален преглед, при монтаж на стоката или през времето, докато я ползваме, в срок от 2 години. Законовата гаранция не касае покупка на стока на името на юридически лица. Съгласно параграф 13, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП "Потребител" е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност.

След като направите рекламация ( моля попълнете тук приложения формуляр за регистриране на рекламация ), тя се вписва в регистъра за рекламации с входящ номер. След вписването в 30-дневен срок ние ще отремонтираме стоката (ще я приведем в състоянието за което сте заплатили) или при невъзможност за ремонт ще заменим с нова – извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок. Ако се окаже, че нито едно от двете не е възможно, то имате право да получа обратно парите си, или да получите отбив от цената. След като рекламацията бъде удовлетворена, ще получите протокол за уреждане на рекламацията.

Право на отказ/ връщане
В случай, когато сте закупили дадена стока от интернет магазин, имате право в 14 дневен срок от получаването да я върнете и да получите обратно пари си . 
Вашето право за връщане на стоки е гарантирано от Закона за защита на потребителя (ЗЗП) . Съгласно чл. 50 на ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките или от датата на приемане на последната стока при много стоки в една поръчка, които се доставят отделно. Правото за връщане може да упражните само ако са изпълнени условията на закона и стоките са съхранявани добросъвестно, не е нарушена целостта на оригиналната им опаковка и са във вида, в който са получени, в т. ч. с пълна комплектация, документация и ненарушени защитни стикери. 

В случай, че желаете да върнете закупени от eZona.net стоки попълнете тук приложения формуляр за регистриране на рекламация или отказ от сделка. Не по-късно от 14 дни от датата на заявлението за връщане е необходимо да изпратите обратно стоките, съпътстващата документация, гаранционни карти и документи за закупуване, или доказателство, че са изпратени. След като получим върнатата стока, следва щателна проверка на съдържанието, вътрешният и външен вид на изделието. С цел да се избегнат случаи на злоупотреба, върнатата техника ще бъде прегледана и тествана от сервизните ни инженери. Официалната замяна ще бъде осъществена, ако не се установят щети. Отговор, дали стоката отговаря на условията за връщане, ще получите до 3 работни дни, след като ни върнете стоката. Ако стоката отговаря на условията, ще можете да я замените или да си получите парите обратно. Съгласно чл.54 ал.4 на ЗЗП имаме право да задържим плащането на дължимата Ви сума до получаването на стоките на указания във формуляра адрес и докато извършим огледа дали стоката отговаря на условията за връщане. Разходите, свързани с връщането на стоките са за сметка на потребителя. Ако стоките са закупени в брой в наш офис, парите могат да бъдат върнати в брой или по банков път. При закупуване на стоката с наложен платеж или по банков път, парите се връщат по банков път. За връщане на суми по банков път, е необходимо да ни изпратите от е-маила, с който сте регистрирани в сайта ни eZona.net, до наш е-маил pay@arbikas.com, информация за банковата ви сметка. 

Стоки, които не подлежат на връщане: