Гаранционни условия и сервиз
Продуктите предлагани от eZona.net, разполагат с условия за гаранция, съгласно действащото законодателство и търговските политики на производителите. Срокът на гаранцията е посочен на продуктовата им страница. Продуктът може да бъде доставен с гаранционна карта на eZona.net или такава на оторизиран сервиз.
Процедура при възникване на гаранционен проблем в гаранционния срок:
Преди да предоставите продукта за гаранционен ремонт, се уверете, че той отговаря на условията за гаранционно обслужване и не е с изтекъл гаранционен срок. След което:
1. Заявете вашата рекламация като попълнете формуляра за регистриране на рекламация/ гаранционен ремонт ). Ако желаете, след попълването му, можете да свържете с нас за доуточнения.
След като получим вашия формуляр, рекламацията се вписва в регистъра за рекламации с входящ номер и всички детайли по рекламацията. 
2. Доставете рекламационната стока и документите за закупуването й в наш офис
При възникване на разходи за транспортиране на продуктите от и до офисите на АРБИКАС, последните са за сметка на Клиента. Всяка рекламация се придружава с копие на гаранционната карта и касова бележка или фактура съгласно чл.125, ал.4 от ЗЗП. За някои артикули без сериен номер, гаранционния срок се записва във фактурата и тя се счита и за гаранционна карта. Опаковайте продукта подходящо за транспортиране, по възможност в оригиналната му опаковка.
3. Проверка на върнатата стока. 
След като получим гаранционната стока, следва щателна проверка на съдържанието, вътрешният и външен вид на изделието и съпътстващите документи. С цел да се избегнат случаи на злоупотреба, техниката ще бъде прегледана и тествана от сервизните ни инженери. Гаранцията се уважава само ако са изпълнени условията споменати детайлно по-долу, както и ако са предоставени необходимите документи.
4. Гаранционен ремонт/ замяна/ възстановяване на заплатената сума, срокове. 
Отстраняването на повреди по гаранционни продукти се извършва само в оторизиран от вносителя сервиз. В срок до 30 дни, но не по-малко от 72 часа от приемането, техниката ще бъде отремонтирана или заменена. Продуктът се заменя с нов при невъзможност за ремонт. Ако се установи че рекламираното устройство работи нормално, то клиентът дължи такса в зависимост от цените за услуги на съответния тип и клас техника в сервиза. Ако изделието не може да бъде отремонтирано, но все още е в производство се подменя с ново. Ако изделието не може да бъде отремонтирано и вече не се произвежда, то продуктът се заменя с нов модел със сходни параметри или се издава кредитно известие по споразумение. При замяна на дефектирал продукт с нов, не се издава нова гаранционна карта, а се запазва гаранционния срок на заменения продукт, като се удължава със срока в който продукта е бил в сервиза.
5. Връщане на отремонтираното или заменено устройство към клиента. 
Ако рекламираното устройство е отремонтирано или заменено, следва обратно връщане към Клиента. При възникване на разходи за транспортиране на продуктите от и до офисите на АРБИКАС, последните са за сметка на Клиента.
Дух на добър тон и разбирателство. 
Колкото и да е неприятно и за двете страни, е нормално да има рекламации и дефектирала техника. Апелираме към нашите клиенти да подхождат към всяка рекламация като екипът на eZona.net - ДОБРНОНАМЕРЕНО, ТОЛЕРАНТНО И С РАЗБИРАНЕ. В повечето случаи нашият екип няма абсолютно никаква вина, че вашето устройство не работи - не сме го произвели ние, ползва се външна куриерска фирма за транспортиране. Когато от двете страни има коректност и добър тон, процеса по рекламация ще протече гладко, без нерви и в упоменатите срокове.  Благодарим Ви !
Гаранционни условия
Гаранциите се отнасят за дефекти възникнали в процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период, произтичащ от търговската гаранция.
Срокът на гаранцията тече от датата на закупуване на стоката от КЛИЕНТА. Гаранционните условия се считат за приети, ако няма възражения, направени в еднодневен срок.
Гаранционната карта се запазва от Купувача до изтичане на гаранционния срок. Всяка рекламация се придружава с копие на гаранционната карта и касова бележка или фактура съгласно чл.125, ал.4 от ЗЗП. За някои артикули без сериен номер, гаранционния срок се записва във фактурата и тя се счита и за гаранционна карта.
Отстраняването на повреди по гаранционни продукти се извършва само в оторизиран от вносителя сервиз.
Гаранцията на устройствата не се отнася до софтуер, инсталиране на драйвери и настройки. Право и задължение на клиента е да направи копие на необходимите му данни и инсталирани програми. При ремонт на стоката сервизът не носи отговорност за унищожена информация.
Гаранциите се признават само в офис на АРБИКАС ООД - собственик на сайта eZona.net. При възникване на разходи за транспортиране на продуктите от и до офисите на АРБИКАС, последните са за сметка на Клиента.

Гаранцията отпада в следните случаи
- Неправилна експлоатация, неправилно съхранение, неизправности в електрическата мрежа, токови удари, поливане с течности, удар или изпускане, преправяне или използване на устройството не по предназначение.
- Неправилно транспортиране.
- Опит за ремонтиране от неоторизирани лица. 
- Неправилна подготовка за работа или поддръжка. 
- Неспазване указанията в съпровождащата документация.
- Повреди причинени от непреодолими сили, природни бедствия и стихии, аварии.
- Повреди причинени от други средства и уреди. съвместно ползвани с рекламираното устройство, включително и некачествени консумативи.
- Неоторизирани корекции върху Гаранционната карта.
- Липса на платежен документ или гаранционна карта.
- Липса, заличаване или увреждане на идентификационен номер на апарата - сериен номер, IMEI номер, дата код.
- Гаранция на UPS устройства може да бъде отказана, ако не се използват по предназначение, а именно: включване на помпи, заваръчна техника, индустриални машини и всякакви други устройства с висока стартова консумация ! 

Гаранцията на устройствата изключва консумативите. Консумативите, включени в окомплектовката на устройството не се обслужват гаранционнно. Гаранцията не включва и консумативи, части и елементи с ограничен срок на експлоатация или годност, които при работата на изделието е необходимо да се сменят периодично. Тези компоненти се заменят според действащите цени на сервиза.

Окомплектовката и бройката на стоката се проверява при получаване. Рекламации след това не се приемат. 
Ако през гаранционния период хардуерният продукт прояви дефект, ДОСТАВЧИКЪТ поема гаранцията да отремонтира или замени техниката в срок от 30 дни , но не по-малко от 72 часа от приемането на техниката за ремонт. Продуктът се заменя с нов при невъзможност за ремонт. При замяна на дефектирал продукт с нов не се издава нова гаранционна карта, а се запазва гаранционния срок на заменения продукт, като се удължава със срока в който продукта е бил в сервиза. 

Възможни варианти на гаранционен ремонт:
- Изделието се отремонтира в посочения срок.
- Ако се установи че рекламираното устройство работи нормално, то клиентът дължи такса в зависимост от цените за услуги на съответния тип и клас техника в сервиза.
- Ако изделието не може да бъде отремонтирано, но все още е в производство се подменя с ново.
- Ако изделието не може да бъде отремонтирано и вече не се произвежда, то продуктът се заменя с нов модел със сходни параметри или се издава кредитно известие по споразумение.

При възникване на гаранционен проблем в гаранционния срок на стоката, моля свържете се с офис на eZona.net, за съдействие и при нужда ще бъдете насочени към най­-близкия оторизиран от вносителя сервиз.  

Право на рекламация
Независимо от търговската гаранция има и законова гаранция, произтичаща от Закона за защита на потребителите. Законовата гаранция дава право на всеки краен потребител да направи рекламация, когато е налице несъответствие на стоката с договореното, независимо дали това несъответствие е открито при първоначален преглед, при монтаж на стоката или през времето, докато я ползваме, в срок от 2 години. Законовата гаранция не касае покупка на стока на името на юридически лица. Съгласно параграф 13, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП "Потребител" е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност.